|  Zaloguj
INFORMACJE DLA KLIENTÓW

Powiatowa Stacja prowadzi działalność usługową na podstawie  umów/zleceń.

Świadczone usługi obejmują między innymi:

  • Badania laboratoryjne; 
  • Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia; 
  • Usługi w zakresie szczepień ochronnych;
  • Prowadzenie szkoleń;
  • Usługi związane z wydawaniem pozastatutowych opinii i ocen.

 

Podstrony