|  Zaloguj
Sekcja Badań Środowiska Pracy
 
1.     Współpraca z klientem odbywa się na podstawie umowy/zlecenia.
2.     Zlecenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:05.
3.     Termin poboru próbek i realizacji zlecenia uzgadniany jest z klientem.
4.     Zakres wykonywanych badań zawarty jest w OFERCIE BADAŃ LABORATORYJNYCH.
5.     Płatności można dokonywać gotówką w kasie PSSE w Skierniewicach lub przelewem.