|  Zaloguj
Sekcja Badań Epidemiologicznych
 
1.            Współpraca z klientem odbywa się na podstawie umów/zleceń, zlecenia indywidualnego, skierowania na badanie podmiotu, z którym zawarta jest umowa na wykonywanie badań diagnostycznych.
2.            Zakres wykonywanych badań zawarty jest na naszej stronie internetowej w pozycji OFERTA BADAŃ LABORATORYJNYCH
3.            Próbki przyjmowane są:
-       do badań parazytologicznych, serologicznych, mykologicznych i mikrobiologicznych (wszystkie z wyjątkiem moczu i prób na nosicielstwo SS) od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 11.00,
-       mocz na posiew jw. oprócz piątku i dni poprzedzających dni wolne od pracy
-       do badań na nosicielstwo Salmonella, Shigella od poniedziałku do czwartku, w godz. 7.30 do 11.00. 
4.            Odbiór wyników z badań
Odbioru wyników można dokonać od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.30
Wyniki dotyczące:
-       badań serologicznych można otrzymać w tym samym dniu lub w przeciągu 2-5 dni.
-       badań mikrobiologicznych po 3-5 dniach
-       badań parazytologicznych i w kierunku rota- i adenowirusów w kale w tym samym dniu.
-       badań skuteczności sterylizacji metodą testów biologicznych po 7 dniach.
-       badań mycologicznych do 7 dni.
 
Wyniki przekazywane są zleceniodawcy lub osobie przez niego upoważnionej.
 
5.            Pobieranie i transport próbek do badań
 
Pobrany materiał należy opisać podając:
 • w laboratorium przez wykwalifikowany personel pielęgniarski
 • w specjalistycznych punktach pobierania próbek do badań diagnostycznych
 • przez klienta.
          Do każdego materiału należy dostarczyć skierowanie lekarskie lub złożyć zlecenie indywidualne na wykonanie badania. Jeżeli na skierowaniu lekarskim brak jest rozpoznania choroby i stosowanej antybiotykoterapii, należy również udzielić takich informacji w czasie dostarczenia próbki. Próbki do badań podlegają ocenie pod względem wartości diagnostycznej.
 
Laboratorium przyjmuje próbki do badań pobrane:
 • w laboratorium przez wykwalifikowany personel pielęgniarski
 • w specjalistycznych punktach pobierania próbek do badań diagnostycznych
 • przez klienta.
 
Tryb postępowania i wymagania szczegółowe przy pobieraniu i transporcie próbek:
 1. Pobieranie krwi do badań serologicznych
 2. Pobieranie wymazu z gardła 
 3. Pobieranie wymazu z ucha
 4. Pobieranie wydzieliny ropnej z owrzodzeń i ran
 5. Pobieranie wymazu z oka
 6. Pobieranie wymazu z nosa
 7. Pobieranie wymazów z kału na nosicielstwo
 8. Pobieranie kału od osób chorych
 9. Pobieranie wymaz z odbytu
 10. Pobieranie kału w kierunku pasożytów jelitowych i antygenu Giardia
 11. Pobieranie kału na obecność krwi utajonej
 12. Pobieranie wymazu w kierunku owsików
 13. Pobieranie moczu
 14. Pobieranie kału w kierunku rota i adenowirusów
 15. Sporale A i S
 16. Pobieranie kału lub wymazu w kierunku drożdżaków
 
            Zdezynfekować miejsce wkłucia. Pobrać krew, najlepiej z żyły łokciowej, od dorosłych 3–5 cm3, od dzieci 2–3 cm3. Po zdjęciu igły ze strzykawki krew należy powoli wtłaczać do suchej jałowej probówki, kierując strumień powoli skośnie po ściance, aby zapobiec hemolizie krwinek. Bezpośrednio po pobraniu probówkę zamknąć korkiem lub nakrętką z tworzywa sztucznego. Krew do badań serologicznych powinna być odkrzepiona i odwirowana przed upływem 48 godzin w celu uzyskania surowicy. Surowica, która nie może być dostarczona do badań po upływie 2-5 dni przechowywania w warunkach chłodniczych 2-8oC, powinna być zamrożona w temp. poniżej -20oC.
W przypadku badań serologicznych, krew lub surowicę pobierać po okresie niezbędnym do wytworzenia przeciwciał (decyduje lekarz) szczególnie ma to znaczenie przy badaniach HIV, gdzie powinno upłynąć co najmniej 8 tyg. od momentu zakażenia, aby uniknąć wykonania badania w tzw. „okienku serologicznym”.
 
            Otworzyć szeroko usta, język ucisnąć szpatułką, pobrać wymaz na jałową wymazówkę z tylnej ściany gardła i/lub migdałków, starając się nie dotykać śluzówek, języczka i śliny. W przypadku podejrzenia o błonicę należy pobrać dwa wymazy.
Wymaz dostarczyć jak najszybciej do laboratorium; jeżeli wymaz pobrano na wymazówke do podłoża transportowego w ciągu 2 dni.
 
            Wymazy z każdego ucha należy pobierać osobnym, jałowym wacikiem. W przypadku perforacji błony bębenkowej materiał pobiera laryngolog.
Wymaz dostarczyć jak najszybciej do laboratorium; jeżeli wymaz pobrano na wymazówke do podłoża transportowego w ciągu 2 dni.
 
            Wyjałowić skórę nad ropniem i w okolicy rany, pozostawić do wyschnięcia. W przypadku owrzodzenia materiał powinien być pobrany z dna owrzodzenia, po uprzednim oczyszczeniu jałową solą fizjologiczną. W przypadku rozległych ran materiał pobrać z pogranicza rany. W przypadku otwartego ropnia pierwszą porcję ropy odrzucić poprzez pobranie na suchy jałowy wacik. Do badania pobrać materiał z jak najgłębszych warstw, najlepiej na dwa jałowe waciki dostarczyć od razu do laboratorium
 
            Pacjent nie powinien przyjmować leków przez ostatnie 4 godziny. Materiał pobiera się z zapalnie zmienionych spojówek, powiek i jęczmieni przy pomocy delikatnego wymazu jałowym wacikiem (cienką wymazówką) lub wymazówką zwilżoną jałową solą fizjologiczną. Przytrzymać powieki pacjenta tak, by przez przypadkowe mrugnięcie nie doszło do zakażenia wymazu florą bakteryjną z rzęs lub powieki.
Wymaz dostarczyć jak najszybciej do laboratorium; jeżeli wymaz pobrano na wymazówkę do podłoża transportowego w ciągu 2 dni.
 
            Pobrać materiał z błon śluzowych nosa z każdego kanału nosowego oddzielnie używając dwóch jałowych wymazówek. Wymaz dostarczyć jak najszybciej do laboratorium; jeżeli wymaz pobrano na wymazówkę do podłoża transportowego w ciągu 2 dni.
 
            Wymazy na nosicielstwo pał. Salmonella, Shigella pobierać kolejno przez 3 dni;
Uwaga: Pobierać należy jeden wymaz dziennie ze świeżego kału
Można dostarczyć trzy próbki razem należy jednak przechowywać wymazy w chłodnym miejscu w probówce transportowej.
Wykonanie wymazu polega na zdjęciu korka z probówki zawierającej na dnie żelowe podłoże, zanurzeniu wymazówki do ¾ wysokości bawełnianej watki w kale, kilkakrotnie delikatnie obracając. Następnie włożyć wymaz do probówki tak, aby nie zabrudził ścian probówki i znalazł się w miękkim podłożu na dnie. Probówkę dokładnie zamknąć, opisać imieniem, nazwiskiem i datą pobrania.
 
            Kał od osób chorych z objawami zatrucia pokarmowego i lub biegunką pobiera się do jałowego pojemnika lub na wymazówkę z podłożem transportowym. Powinien on zawierać dodatkowe elementy takie jak : śluz, krew, ropę, strzępki nabłonka.
Kał należy dostarczyć jak najszybciej od momentu pobrania.
 
            Wymaz z odbytu pobierasię od osób chorych w przypadku podejrzenia czerwonki lub gdy brak świeżo oddanego stolca u pacjenta z objawami zatrucia pokarmowego. Przy pobieraniu materiału pociera się jałowym wacikiem błonę śluzową odbytu, pobierając wraz z próbką kału złuszczone komórki błony śluzowej wraz ze znajdującymi się w nich bakteriami. Wymaz dostarczyć w ciągu kilku godzin, a jeżeli nie ma takiej możliwości umieścić w podłożu transportowym.
 
            Próbki kału należy pobierać trzykrotnie w odstępach czasu co 3-5 dni z uwagi na cykliczny rozwój pasożytów. Kał po oddaniu powinien być wymieszany /uważać aby nie zanieczyścić kału wodą lub moczem/, włożyć dużą ilość kału do jałowego pojemnika (¾), szczelnie zamknąć i dostarczyć w ciągu 24 godzin do laboratorium. Na obecność pełzaków (Amoeba) kał dostarczyć w ciągu 30 min. niezwłocznie po oddaniu.
Jeżeli pacjent przebył kurację lekową to kontrolne badanie parazytologiczne należy wykonać co najmniej po 7-10 dniach od leczenia lekami przeciwpasożytniczymi oraz po 2 tyg. od leczenia antybiotykami lub wg. zaleceń lekarza prowadzącego.
 
            Kał na obecność krwi utajonej należy pobierać do jałowego pojemnika zgodnie z wytycznymi Laboratorium.
 
            Wymaz pobiera się za pomocą pałeczki szklanej z celofanem, po przebudzeniu rano przed pójściem do toalety . Zmoczyć celofan w letniej wodzie, nie zdejmując z pałeczki i ruchem okrężnym pobrać materiał z fałd odbytu. Pałeczkę włożyć do szklanej probówki i dostarczyć najlepiej tego samego dnia do laboratorium. Pałeczki szklane są dostępne w punkcie przyjęcia próbek SBE.
 
            Mocz należy pobrać do jałowego pojemnika, rano po przebudzeniu. (mocz tzw. z nocy). Umyć dokładnie okolice cewki moczowej, pierwszą porcję moczu odrzucić a pobrać środkowy strumień moczu - bezpośrednio do jałowego naczynka. Dobrze zamknąć pojemnik i opisać imieniem i nazwiskiem. Objętość próbki min. 5 ml. Mocz dostarczyć jak najszybciej do laboratorium. Można go przechowywać do 2 godzin w temp. 2-8oC.
Uwaga: jeśli pacjent przyjmuje antybiotyki należy poinformować o tym laboratorium w chwili przekazywania próbki, jak też podać nazwę leku.
Jeżeli pacjent przebył kurację antybiotykową to badanie kontrolne należy przeprowadzić po min. 7 dniach od pobrania ostatniej dawki leku, chyba, że lekarz zaleci inaczej, o czym również należy poinformować laboratorium.
 
            Kał najlepiej pobrać do 5-8 dni od rozpoczęcia objawów choroby. Do jałowego pojemnika pobrać niewielką ilość kału (ziarnko grochu), jeżeli kał jest płynny to kilka mililitrów i przechować w chłodnym miejscu do momentu dostarczenia do laboratorium. Dostarczyć w przeciągu 8 godzin od pobrania. W tym czasie kał przechowywać w warunkach chłodniczych.
 
            Użyć test zgodnie z zaleceniem producenta i dostarczyć szczelnie opakowany do laboratorium w ciągu 24 godzin. Do każdej nowej serii dostarczyć próbkę kontrolną (sporal nie poddany sterylizacji) w celu
skontrolowania żywotności drobnoustrojów. Sporal należy oznaczyć zaznaczając na nim jego położenie w aparacie (góra, dół lub środek). Nie oznakowane sporale nie będą przyjmowane do posiewów. Podać parametry sterylizacji.
 
            Kał pobrać do jałowego pojemnika wymaz pobrać jałową wymazówką, można ją zwilżyć roztworem jałowej soli fizjologicznej i dostarczyć jak najszybciej do laboratorium.