|  Zaloguj

 

Wykaz laboratoriów zatwierdzonych do badań jakości wody do

spożycina 2015 r.

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach informuje, że niżej wymienione laboratorium posiada zatwierdzenie upoważniające go do wykonywania w 2015r. monitoringowych badań jakości wody do spożycia:

L.p.

Nazwa i adres laboratorium

Zatwierdzenie

data i znak decyzji

Oznaczane parametry

1.

Laboratorium przy Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji

„WOD-KAN”  Sp. z o.o.

Mokra Prawa 30

96-100 Skierniewice

31.12.2014 r.

PSSE-ON-HŚ-485/104/14

 

zmieniona:

09.04.2015 r.

PSSE-ON-HŚ-485/39/15

 

 

 - jon amonowy

 - azotyny

 - azotany

 - mangan

 - żelazo

 - siarczany

 - chlorki

 - barwa

 - mętność

 - przewodniość elektryczna właściwa w 250 C

 - utlenialność z KMnO4

 - odczyn  pH

 - Enterokoki

 - bakterie grupy coli  i Escherichia coli

 - ogólna liczba mikroorganizmów w T=22o C

 - barwa

 - smak

 

Zatwierdzenie do badań wody do spożycia upoważnia również  laboratoria do wykonywania badań sanitarnych wody z kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli.