|  Zaloguj
 
OFERTA BADAŃ Z DNIA 07.09.2015, WYKONYWANYCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM
PSSE W SKIERNIEWICACH

Oddział Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach posiada akredytację
Polskiego Centrum Akredytacji certyfikat AB-540.

Szczegółowy zakres badań akredytowanych znajduje się w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego AB-540 dostępnym w siedzibie stacji oraz na stronie www.pca.gov.pl

Sekcja Badań Żywności, Żywienia i PU

 

Q – badanie akredytowane przez PCA, certyfikat akredytacji Nr AB 540
 
W Laboratorium istnieje możliwość wykonania innych niż zawarte w ofercie badań i pomiarów w ramach możliwości analitycznych po wcześniejszym uzgodnieniu.
 
 
Lp.
Badana cecha /oznaczany parametr
Technika /metoda badawcza
Norma/procedura badawcza
Badany obiekt
Status metody
Inne informacje
Badania mikrobiologiczne
1.
Obecność bakterii z grupy coli w badanej masie lub objętości próbki
Metoda hodowlana
PN-ISO 4831:2007
Żywność
-
(-)
2.
Liczba bakterii z grupy coli metodą płytkową
Metoda płytkowa
PN-ISO 4832:2007
Żywność
Q
(-)
3.
Liczba bakterii z grupy coli metodą NPL
Metoda hodowlana
PN-ISO 4831:2007
Żywność
-
(-)
4.
Obecność bakterii Escherichia coli
Metoda hodowlana
PN-ISO 7251:2006
Żywność
-
(-)
5.
Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli
Metoda płytkowa
PN-ISO 16649-2:2004
Żywność
Q
R1-Z1
6.
Liczba bakterii Escherichia coli
metodą NPL
PN-ISO 7251:2006
Żywność
-
(-)
7.
Obecność gronkowców koagulazododatnich (Staphyloccocus aureus i innych gatunków)
Metoda hodowlana
PN-EN ISO 6888-3:2004
PN-EN ISO 6888-3:2004/AC:2005
Żywność
Q
(-)
8.
Liczba gronkowców koagulazododatnich (Staphyloccocus aureus i innych gatunków)
Metoda płytkowa
PN-EN ISO 6888-1:2001+A1:2004
Żywność
-
R1-Z1
PN-EN ISO 6888-2:2001
PN-EN ISO 6888-2:2001/A1:2004
Żywność
Q
R1-Z1
9.
Obecność Salmonella spp.
Metoda hodowlano-biochemiczna
PN-EN ISO 6579:2003+AC:2014-11
Żywność
Q
R1-Z1
10.
Obecność Salmonella Enteritidis
i Salmonella Typhimurium
Metoda hodowlano-biochemiczna-serologiczna
PN-EN ISO 6579:2003+AC:2014-11
Schemat White'a-Kauffmanna-Le Minora
Żywność w tym: mięso
i produkty mięsne
Q
R1-Z1
11.
Obecność Listeria monocytogenes
Metoda hodowlano-biochemiczna
PN-EN ISO 11290-1:1999
PN-EN ISO 11290-1/A1:2005
Żywność
Q
R1-Z1
12.
Liczba Listeria monocytogenes
Metoda płytkowa
PN-EN ISO 11290-2:2000
PN-EN ISO 11290-2/A1:2005
PN-EN ISO 11290-2/Ap1:2006
PN-EN ISO 11290-2/Ap2:2007
Żywność
Q
R1-Z1
13.
Obecność Yersinia enterocolitica
Metoda hodowlano-biochemiczna
PN-EN ISO 10273:2005
PN-EN ISO 10273/Ap1:2005
PN-EN ISO 10273/Ap2:2006
Żywność
Q
(-)
14.
Liczba pleśni
Metoda płytkowa
PN-ISO 21527-1:2009
PN ISO 21527-2:2009
Żywność
Q
(-)
15.
Liczba drożdży
Metoda płytkowa
PN-ISO 21527-1:2009
PN-ISO 21527-2:2009
Żywność
Q
(-)
16.
Liczba drobnoustrojów
Metoda płytkowa
PN-EN ISO 4833-1:2013
PN-EN ISO 4833-2:2013+AC:2014-04
Żywność
Q
R1-Z1
17.
Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus
Metoda płytkowa
PN-EN ISO 7932:2005
Żywność
Q
R1-Z1
18.
Obecność Enterobacteriaceae
Metoda hodowlana
PN-ISO 21528-1:2005
Żywność w tym: preparaty na bazie mleka
Q
R1-Z
19.
Liczba Enterobacteriaceae
Metoda płytkowa
PN-ISO 21528-2:2005
Żywność
Q
R1-Z1
20.
Próba szczelności
 PN-90/A-75052/02
Przetwory
owocowo-warzywne
-
(-)
W
PN-A-82055-4:1997
Mięso i przetwory mięsne
-
(-)
21.
Próba termostatowa
PN-90/A-75052/03
Przetwory
owocowo-warzywne
-
(-)
W
PN-A-82055-5:1997
Mięso i przetwory mięsne
-
(-)
22.
Obecność Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii)
Metoda hodowlano-biochemiczna
PKN-ISO/TS 22964:2008
Żywność
Q
R1-Z1
23.
Wymazy czystościowe
PN-ISO 18593:2005
Próbki środowiskowe
z obszaru produkcji
i obrotu żywnością
-
 
(-)
24.
Obecność Pseudomonas aeruginosa
Metoda hodowlano–biochemiczna
Rozporządzenie MZ z dnia 23 grudnia 2002 (Dz. U. z 2003r. Nr 9 poz. 107) z póź. zm. Zał. nr 1 p. 6.3.3 a
Kosmetyki
Q
R1-Z2
25.
Obecność Staphylococcus aureus
Metoda hodowalno-biochemiczna
Rozporządzenie MZ z dnia 23 grudnia 2002 (Dz. U. z 2003r. Nr 9 poz. 107) z póź. zm. Zał. nr 1 p. 6.3.3 b
Kosmetyki
Q
R1-Z2
26.
Obecność Candida albicans
Metoda hodowlano-mikroskopowa
Rozporządzenie MZ z dnia 23 grudnia 2002 (Dz. U. z 2003r. Nr 9 poz. 107) z póź. zm. Zał. nr 1 p. 6.3.3 c
Kosmetyki
Q
R1-Z2
27.
Ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych
Metoda płytkowa
Rozporządzenie MZ z dnia 23 grudnia 2002 (Dz. U. z 2003r. Nr 9 poz. 107) z póź. zm. Zał. nr 1 p. 6.3.2 b i c
Kosmetyki
Q
R1-Z2
Badania fizyko-chemiczne
28.
Zawartość ogólnego dwutlenku siarki
Metoda miareczkowa
PN-90/A-75101/23
Żywność
Q
(-)
W
PN-90/A-79120/10
Żywność w tym:
wino
Q
(-)
29.
Zawartość: kwasu benzoesowego
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC-DAD)
PB/L-23 wyd. 1
z 05.01.2007r.
Żywność
Q
(-)
30.
Zawartość kwasu sorbowego
Metoda spektrofotometryczna
PN-90/A-75101/25
Żywność
Q
(-)
W
Zawartość: kwasu sorbowego
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC-DAD)
PB/L-23 wyd. 1
z 05.01.2007r.
Żywność
Q
(-)
31.
Suma zawartości kwasu sorbowego i kwasu benzoesowego
Z obliczeń
Żywność
Q
(-)
32.
Liczba kwasowa w przeliczeniu na KOH
Metoda miareczkowa
 PN-EN ISO 660:2010
Żywność w tym: oleje i tłuszcze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (bez masła)
Q
(-)
33.
Liczba nadtlenkowa
Metoda miareczkowa
PN-EN ISO 3960:2012
Żywność w tym: oleje i tłuszcze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (bez masła)
Q
(-)
34.
Zawartość popiołu ogólnego
Metoda wagowa
PN-90/A-75101/08
Żywność
-
(-)
W
35.
Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl
Metoda wagowa
PN-90/A-75101/18
Żywność
-
(-)
W
36.
Obecność zanieczyszczeń biologicznych, w tym szkodników i ich pozostałości
Metoda wizualna
PB/L-33 wyd.2 z 19.02.2010r.
Żywność i próbki sanitarne
Q
(-)
37.
Obecność syntetycznych barwników: tartrazyna, żółcień chinolinowa, żółcień pomarańczowa, amarant, czerwień allura, czerwień koszenilowa, azorubina, erytrozyna, indygotyna, czerń brylantowa, błękit brylantowy, błękit patentowy.
Metoda chromatografii bibułowej
PB/L-38 wyd.1 z 21.04.2009r.
Żywność
Q
(-)
38.
Zawartość barwników syntetycznych: tartrazyna, żółcień chinolinowa, żółcień pomarańczowa, amarant, czerwień allura, czerwień koszenilowa, azorubina, erytrozyna, indygotyna, czerń brylantowa, błękit brylantowy, błękit patentowy
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC-DAD)
PB/L-38 wyd.1 z 21.04.2009r.
Żywność
Q
(-)
39.
Suma zawartości barwników
Z obliczeń
Żywność
Q
(-)
40.
Zanieczyszczenia organiczne
Metoda wizualna, wagowa
PN-90/A-75101/17
Żywność w tym: przetwory owocowo -warzywne
-
(-)
W
41.
Wilgotność
Metoda wagowa
PN-90/A-75101/03
Żywność
-
(-)
W
PN -84/A-88027
(-)
42.
Zawartość: aspartamu
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC-UV)
PN-EN 12856:2002
Żywność
Q
(-)
Zawartość: aspartamu
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC-DAD)
PB/L-23wyd.1 z 05.01.2007r.
Żywność
Q
(-)
43.
Zawartość: acesulfamu-K,
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC-UV)
PN-EN 12856:2002
Żywność
Q
(-)
Zawartość: acesulfamu-K
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC-DAD)
PB/L-23 wyd.1 z 05.01.2007r.
Żywność
Q
(-)
44.
Zawartość: sacharyny
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC-UV)
PN-EN 12856:2002
Żywność
Q
(-)
Zawartość: sacharyny
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC-DAD)
PB/L-23wyd.1 z 05.01.2007r.
Żywność
Q
(-)
45.
Zawartość witaminy C
Metoda miareczkowa
PN-A-04019:1998
Żywność
-
(-)
46.
Zawartość wapnia
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
PB/L-42 wyd.1
z 19.10.2009r.
Żywność
-
(-)
47.
Cechy organoleptyczne: wygląd, barwa, konsystencja, smak, zapach,
Metoda prostego testu opisowego
PB/L-49 wyd.1
z 23.02.2012r.
Żywność
Q
(-)
48.
Zawartość galusanu oktylu (przeciwutleniacz)
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC-DAD)
PB/L-56 wyd.2 z 10.04.2015r.
Żywność, w tym:
tłuszcze roślinne
Q
(-)
Zawartość galusanu propylu (przeciwutleniacz)
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC-DAD)
PB/L-56 wyd.2 z 10.04.2015r.
Żywność, w tym:
tłuszcze roślinne
Q
(-)
Zawartość galusanu dodecylu (przeciwutleniacz)
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC-DAD)
PB/L-56 wyd.2 z 10.04.2015r.
Żywność, w tym:
tłuszcze roślinne
Q
(-)
Zawartość butylohydroksytoluenu (przeciwutleniacz)
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC-DAD)
PB/L-56 wyd.2 z 10.04.2015r.
Żywność, w tym:
tłuszcze roślinne
Q
(-)
Zawartość tert-butylohydrochinonu (przeciwutleniacz)
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC-DAD)
PB/L-56 wyd.2 z 10.04.2015r.
Żywność, w tym:
tłuszcze roślinne
Q
(-)
Zawartość butylohydroksyanizolu (przeciwutleniacz)
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC-DAD)
PB/L-56 wyd.2 z 10.04.2015r.
Żywność, w tym:
tłuszcze roślinne
Q
(-)
49.
Suma zawartości przeciwutleniaczy
Z obliczeń
Żywność, w tym:
tłuszcze roślinne
Q
(-)
50.
Zawartość kwasu
 4-hydroksybenzoesowego
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC-DAD)
Rozp. MZ z dnia 23 grudnia 2002
(Dz.U. z 2003r. Nr 9 poz. 107) Zał. nr 2, zm. Rozp. MZ z dnia 16 lipca 2004 (Dz.U. z 2004 nr 206 poz. 2106).
Kosmetyki
Q
R1-Z2
51.
Zawartość kwasu salicylowego
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC-DAD)
Rozp. MZ z dnia 23 grudnia 2002
(Dz.U. z 2003r. Nr 9 poz. 107) Zał. nr 2, zm. Rozp.MZ z dnia 16 lipca 2004
(Dz.U. z 2004 nr 206 poz. 2106).
Kosmetyki
Q
R1-Z2
52.
Zawartość kwasu benzoesowego
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC-DAD)
Rozp. MZ z dnia 23 grudnia 2002
(Dz.U. z 2003r. Nr 9 poz. 107) Zał. nr 2, zm. Rozp.MZ z dnia 16 lipca 2004 (Dz.U. z 2004 nr 206 poz. 2106).
Kosmetyki
Q
R1-Z2
53.
Zawartość kwasu sorbowego
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC-DAD)
Rozp. MZ z dnia 23 grudnia 2002
(Dz.U. z 2003r. Nr 9 poz. 107) Zał. nr 2, zm. Rozp. MZ z dnia 16 lipca 2004 (Dz.U. z 2004 nr 206 poz. 2106).
Kosmetyki
Q
R1-Z2
54.
Zawartość kwasu tioglikolowego (merkaptooctowego)
Metoda miareczkowa
Rozp. MZ z dnia 23 grudnia 2002
(Dz.U. z 2003r. Nr 9 poz. 107) Zał. nr 2, zm. Rozp. MZ z dnia 16 lipca 2004 (Dz.U. z 2004 nr 206 poz. 2106).
Kosmetyki
-
R1-Z2
55.
Zawartość nadtlenku wodoru
Metoda miareczkowa
Rozp. MZ z dnia 23 grudnia 2002
(Dz.U. z 2003r. Nr 9 poz. 107) Zał. nr 2, zm. Rozp. MZ z dnia 16 lipca 2004 (Dz.U. z 2004 nr 206 poz. 2106).
Kosmetyki
-
R1-Z2
56.
Odczyn pH
metoda potencjometryczna
PN-C-04963:1989
Kosmetyki
-
(-)
 
R1-Z1  metoda potwierdzona/zwalidowana w warunkach laboratorium jako właściwa do określania parametru/wskaźnika zgodna z rozporządzeniem  (Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych z późniejszymi zmianami).
R1-Z2  metoda potwierdzona/zwalidowana w warunkach laboratorium jako właściwa do określania parametru/wskaźnika zgodna z rozporządzeniem (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia procedur pobierania próbek kosmetyków oraz procedur przeprowadzania badań laboratoryjnych (Dz.U. z 2003r. Nr 9 poz. 107) z późniejszymi zmianami)
(-) - brak wymagań prawnych  dotyczących stosowania określonej normy / procedury badawczej
W – norma wycofana, potwierdzona w laboratorium jako właściwa do oznaczania parametrów