|  Zaloguj
 
OFERTA BADAŃ Z DNIA 07.09.2015, WYKONYWANYCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM
PSSE W SKIERNIEWICACH

Oddział Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach posiada akredytację
Polskiego Centrum Akredytacji certyfikat AB-540.

Szczegółowy zakres badań akredytowanych znajduje się w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego AB-540 dostępnym w siedzibie stacji oraz na stronie www.pca.gov.pl

 

Sekcja Badań Epidemiologicznych
 
Q – badanie akredytowane przez PCA, certyfikat akredytacji Nr AB 540
 
W Laboratorium istnieje możliwość wykonania innych niż zawarte w ofercie badań i pomiarów w ramach możliwości analitycznych po wcześniejszym uzgodnieniu.
 
Lp.
Badana cecha/oznaczany parametr
Norma, procedura
badawcza
Badany obiekt
Status metody
Inne informacje
1.
Obecność Shigella
Obecność Salmonella, przynależność do grupy oraz serotyp w ramach grup: O:2(A), O:4(B) , O:7(C1), O:8(C2-C3), O:9(D1), O:9,46 (D2), O:3,10 (E1), O:13 (G)
Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi
PB/L-01 wyd.4 z dn. 10.03.2008
Kał, wymaz z odbytu ikału,
szczep bakteryjny
Q
(-)
2.
Obecność prawdopodobnie enteropatogennych
i enterokrwotocznych Escherichia coli.,
Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi
PB/L-09 wyd. 3 z dn. 10.03.2008
Kał, wymaz z odbytu
(osoby chore)
Q
(-)
3.
Obecność Yersinia,
Metoda hodowlano-biochemiczna
PB/L-18 wyd. 2 z dn. 27.02.2009
Kał, wymaz z odbytu
(osoby chore)
Q
(-)
4.
Obecność Vibrio, Aeromonas.
Metoda hodowlano-biochemiczna
PB/L-19 wyd. 1 z dn. 21.03.2006
Kał, wymaz z odbytu
(osoby chore)
-
(-)
5.
Obecność bakterii chorobotwórczych.
Metoda hodowlano-biochemiczno-serologiczna
PB/L-14 wyd. 1 z dn. 20.06.2005
Wymaz z gardła, nosa, ucha, rany, pochwy, oka, plwocina, ropa, wysięki, mocz, inne
-
(-)
6.
Lekowrażliwość bakterii, antybiogram.
Metoda dyfuzyjno-krążkowa
PB/L-10 wyd. 3 z dn. 07.03.2012
Szczep bakteryjny
Q
(-)
7.
Obecność drobnoustrojów wskaźnikowych.
Metoda hodowlana
PB/L-08 wyd. 2 z dnia 10.03.2008
Biologiczne wskaźniki kontroli procesu sterylizacji (Sporal A i Sporal S)
Q
(-)
8.
Obecność antygenów rotawirusów i adenowirusów
Metoda immunochromatograficzna
PB/L-16 wyd. 2 z 28.12.2012
Kał
Q
(-)
9.
Obecność antygenu Helicobacter pylori w kale.
Metoda immunochromatograficzna
Instrukcja producenta W35/195
z dnia 04.11.2014
Kał
-
(-)
10.
Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza Metoda swobodnej sedymentacji
IO/L-04 wyd. 4z dn. 09.04.2014
Powietrze
-
(-)
11.
Obecność pasożytów jelitowych, identyfikacja.
Metoda makro i mikroskopowa
PB/L-12 wyd. 3 z 30.06.2009
Kał / postać dojrzała / człony /
-
(-)
12.
Obecność jaj owsika ludzkiego (Enterobius vermicularis),
Metoda mikroskopowa
PB/L-39 wyd. 1 z 21.04.2009
Wymaz okołoodbytniczy
Q
(-)
13.
Obecność antygenu Giardia intestinalis (Giardia lamblia) Metoda ELISA
PB/L-27 wyd. 1 z 12.02.2007
Kał
Q
(-)
14.
Obecność grzybów drożdżopodobnych, identyfikacja.
Metoda hodowlano-biochemiczna
IR/L/SBE-17 wyd. 1 z dn. 22.04.2009
Wymazy z jam ciała, błon śluzowych, kał, mocz, rana.
-
(-)
15.
Lekowrażliwość szczepu na leki przeciwgrzybicze
Instrukcja producenta
W 35/185 z 09.12.2013
Szczep – grzyby drożdżopodobne
-
(-)
16.
Krew utajona w kale (bez diety) Metoda immunochromatograficzna
Instrukcja producenta
W 35/188 z dn. 06.05.2014
Kał
-
(-)
17.
Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powierzchni.
Metoda wymazowa
PN ISO 18593:2005,
IO/L-04 wyd.4 z dn. 09.04.2014
Wymaz z powierzchni
-
(-)
18.
Obecność bakterii z rodziny Enterobacteriaceae,
Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi
PB/L-34 wyd. 1 z 07.05.2008
Kał, wymaz z odbytu
Q
(-)
19.
Obecność bakterii z rodzaju Staphylococcus,
Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi
PB/L-45 wyd. 1 z 14.04.2010
Wymazy z jam ciała, płyny ustrojowe
Q
(-)
 
(-) - brak wymagań prawnych dotyczących stosowania określonej normy / procedury badawczej