|  Zaloguj
Przeglądarki dokumentów
 

Przeglądarki dokumentów:


 
   
     
Informacja

Dział w przebudowie

Pliki do pobrania (MS Word)
 TytułRozmiar (Kb) 
Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej69,12Pobierz
Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej54,27Pobierz
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej64,51Pobierz
Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej67,58Pobierz
Wniosek o wydanie opinii o spełnieniu wymagań sanitarnych przez pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą35,84Pobierz
Oświadczenie dot. przeznaczenia i danych technicznych pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.37,38Pobierz
Poradnik dla organizatorów innych form wychowania przedszkolnego225,28Pobierz
Instrukcja sanitarna obozow pod namiotami371,20Pobierz
Nowe Zalecenia WHO odnośnie zachowania podczas upałów46,59Pobierz
Wniosek o wyrażenie zgody na ekshumację zwłok lub szczątków65,02Pobierz
Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej dla celów przyznania ulgowych świadczeń z ZFŚS innych niż zapomoga pieniężnaNieznanyPobierz
Wniosek o przyznanie zapomogi pieniężnej w przypadkach losowych wraz z oświadczeniem o sytuacji rodzinnej i materialnejNieznanyPobierz
Wniosek o przyznanie ulgowych świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych innych niż zapomoga pieniężnaNieznanyPobierz
Pliki do pobrania (PDF)
 TytułRozmiar (Kb) 
Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej93,95Pobierz
Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej86,89Pobierz
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej83,10Pobierz
Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej85,88Pobierz
Wniosek o wydanie opinii o spełnieniu wymagań sanitarnych przez pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą36,37Pobierz
Oświadczenie dot. przeznaczenia i danych technicznych pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.50,55Pobierz
Poradnik dla organizatorów innych form wychowania przedszkolnego236,99Pobierz
Instrukcja sanitarna obozow pod namiotami211,77Pobierz
Nowe Zalecenia WHO odnośnie zachowania podczas upałów88,97Pobierz
Wniosek o wyrażenie zgody na ekshumację zwłok lub szczątków69,71Pobierz
Ankieta dot. działalności laboratoryjnej28,99Pobierz
Zlecenie na badania i pomiary 02 01 2014149,11Pobierz
Zlecenie na badania epidemiologiczne 02 01 201444,43Pobierz
Umowa roczna dot. działalności usługowej od 2014176,97Pobierz
Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej dla celów przyznania ulgowych świadczeń z ZFŚS innych niż zapomoga pieniężnaNieznanyPobierz
Wniosek o przyznanie zapomogi pieniężnej w przypadkach losowych wraz z oświadczeniem o sytuacji rodzinnej i materialnejNieznanyPobierz
Wniosek o przyznanie ulgowych świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych innych niż zapomoga pieniężnaNieznanyPobierz
Żywność i żywienie