|  Zaloguj
Szczepienia ochronne

 

 
 

 Obowiązkowe szczepienia ochronne.

      Realizując obowiązki wynikające z zapisów Ustawy z dn. 14 marca o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach prowadzi nadzór nad obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi, który sprowadza się do:
  • zaopatrywania świadczeniodawców wykonujących szczepienia w preparaty szczepionkowe odpowiedniej jakości zdrowotnej,
  • egzekwowania w punktach świadczących usługę szczepień właściwych dla bezpieczeństwa zdrowotnego warunków przechowywania tych szczepionek oraz efektywnego ich wykorzystania,
  • kontrolowania prawidłowego, tj. terminowego i wysokiego wykonawstwa przez świadczeniodawców obowiązkowych szczepień wynikających z zawartego w Programie Szczepień Ochronnych na dany rok tzw. ,,kalendarza szczepień”.
  • dokonywania analiz i opracowywania sprawozdań o stanie uodpornienia dzieci i młodzieży na terenie miasta i powiatu skierniewickiego.

 

 Szczepienia zalecane wykonywane w punkcie szczepień PSSE

Usługi w zakresie szczepień ochronnych sprowadzają się do wykonania tzw. szczepień nieobowiązkowych (odpłatnych) i sprzedaży szczepionek przeciwko wirusowym zapaleniom wątroby oraz grypie.

Szczepienia przeciwko wirusowym zapaleniom wątroby prowadzone są szczepionkami monowalentnymi (pojedynczymi) p/ko wzw typu A i p/ko wzw typu B bądź szczepionką skojarzoną p/ko wzw A+B.

Szczepienia przeciwko grypie wykonywane są okresowo , w zależności od sytuacji epidemiologicznej jesienią lub zimą - z odpowiednim wyprzedzeniem sezonu zwiększonej zachorowalności na grypę.

W PSSE szczepienia odbywają się w zorganizowanym i wyposażonym zgodnie z przepisami gabinecie szczepień:

  • w poniedziałki w godz. 12ºº- 13³º
  • w środy w godz. 8ºº- 9³º.
Możliwe jest również uzyskanie szczepienia w innym niż w/w terminie , po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Profesjonalne i bezpieczne wykonywanie szczepień zapewnia wykwalifikowany personel medyczny – pielęgniarki dyplomowane i lekarz kwalifikujący pacjenta do szczepienia.

W przypadku zapotrzebowania na szczepienia dla większej grupy osób (np. zakład pracy) oferujemy usługę na miejscu wskazanym przez zleceniodawcę.
 

Szczepienia dla podróżujących i tabela szczepień.