|  Zaloguj
Wniosek

 

W n i o s e k
o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym i majątkowym.
Wnioski proszę składać do Służb Pracowniczych do dnia 27.11.2015r.
Emeryci, renciści i osoby na świadczeniu przedemerytalnym proszeni są o podanie

nr konta bankowego

Wnioski niedokładnie wypełnione nie bedą rozpatrywane.
Nowe formularze wniosków obowiozują od  26 lutego 2013r.
Forumularz wniosku znajduje się w dziale Pliki do pobrania