|  Zaloguj
Majątek

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach posiada swoją siedzibę w jednym budynku w Skierniewicach przy ul. J. Piłsudskiego 33. Budynek stanowi własność Skarbu Państwa i pozostaje w trwałym zarządzie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach.

PSSE w Skierniewicach posiada odpowiedni sprzęt oraz aparaturę specjalistyczną niezbędną do wykonywania zadań statutowych.

Czas udostępnienia:
07.08.2007
Czas wytworzenia:
07.08.2007
Osoba odpowiedzialna za treść:
Zbigniew Karwiński
Osoba wprowadzająca dokument:
Karol Kossut