|  Zaloguj
Statut

PSSE w Skierniewicach jest Podmiotem Leczniczym i prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej. Organem założycielskim jest Wojewoda Łódzki. PSSE posiada wpis do Księgi Rejestrowej pod numerem 000000023871 prowadzonej przez Wojewodę Łódzkiego.

Status PSSE nadany został zarządzeniem nr 296/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 grudnia 2009 w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach. Statut stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia, zmieniony zarządzeniem nr 411/2010 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 grudnia 2010r. oraz zarządzeniem nr 57/2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 21 marca 2012r.

 

Czas udostępnienia:
18.04.2012
Czas wytworzenia:
18.04.2012
Osoba odpowiedzialna za treść:
Zbigniew Karwiński
Osoba wprowadzająca dokument:
Karol Kossut