|  Zaloguj
 

SEKCJA BADAŃ ŚRODOWISKA PRACY (SBŚP)

W zakresie Higieny Pracy:

  • pobiera próbki do badań w celu oceny narażenia na szkodliwe czynniki w środowisku pracy;
  • wykonuje pomiary czynników fizycznych w środowisku pracy;
  • wykonuje badania czynników chemicznych występujących w środowisku pracy;
  • dokonuje oceny narażenia pracowników w oparciu o wykonane badania i pomiary. 

 

Czas udostępnienia:
06.08.2012
Czas wytworzenia:
06.08.2012
Osoba odpowiedzialna za treść:
Barbara Michałowska
Osoba wprowadzająca dokument:
Sylwester Murgrabia