|  Zaloguj
 

SEKCJA BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH (SBŚ)

 W zakresie higieny środowiska zajmuje się następującymi zagadnieniami:

  • wykonuje badania bakteriologiczne wód podziemnych, stanowiących ujęcia wody do spożycia; wody do spożycia, naturalnych wód butelkowanych, wody z krytych pływalni i basenów otwartych, wód powierzchniowych wykorzystywanych jako kąpieliska i wody ciepłej;
  • wykonuje badania fizyko-chemicznych wód podziemnych, stanowiących ujęcia wody do spożycia; wody do spożycia, naturalnych wód butelkowanych, wody z krytych pływalni i basenów otwartych, wód powierzchniowych wykorzystywanych jako kąpieliska;
  • wykonuje badania parazytologicznych i bakteriologicznych gleby z terenów rekreacyjnych i miejsc szczególnie narażonych na skażenia oraz osadów;
  • wykonuje badania czynników chemicznych w powietrzu w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
  • wykonuje pomiary hałasu w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej;
  • pobiera próbki wody, gleby, powietrza pomieszczeń. 

 

Czas udostępnienia:
06.08.2012
Czas wytworzenia:
06.08.2012
Osoba odpowiedzialna za treść:
Barbara Michałowska
Osoba wprowadzająca dokument:
Sylwester Murgrabia