|  Zaloguj
Sekcja Nadzoru Epidemiologicznego

Kierownik Sekcji - Wiesława Tuchowska-Kołodziej

   

 1.  W dziedzinie zapobiegania chorobom zakaźnym: 
  • opracowywanie stwierdzonych przypadków/ ognisk chorób zakaźnych, 
  • bieżące analizowanie sytuacji epidemiologicznej i dokonywanie okresowych ocen w tym zakresie, 
  • uczestniczenie w opracowywaniu i wdrażaniu programów i planów profilaktycznych działań przeciwepidemicznych. 
 2. W dziedzinie szczepień ochronnych: 
  • zaopatrywanie punktów szczepień w preparaty szczepionkowe oraz nadzorowanie efektywnego wykorzystania szczepionek, 
  • nadzorowanie prawidłowej realizacji Programu Szczepień Ochronnych, 
  • opracowanie okresowych sprawozdań i analiz stanu uodpornienia dzieci i młodzieży. 
 3. W dziedzinie nadzoru sanitarnego: 
  • nadzorowanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie przestrzegania warunków sanitarnych, wynikających ze stosownych przepisów, 
  • opracowywanie ocen stanu sanitarnego podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz pracy zespołów d/s zakażeń szpitalnych. 
 4. Wykonywanie nieobowiązkowych szczepień ochronnych na rzecz lokalnej społeczności. 

  Czas udostępnienia:
  16.08.2012
  Czas wytworzenia:
  02.04.2015
  Osoba odpowiedzialna za treść:
  MIrosław Nowicki 
  Osoba wprowadzająca dokument:
  Sylwester Murgrabia