|  Zaloguj
Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i P.U.

Kierownik Sekcji – Marianna Rolczyk

 1. Nadzór nad placówkami obrotu środkami spożywczymi, w tym targowiskową sprzedażą żywności 
 2. Nadzór sanitarny nad zakładami produkcji żywności . 
 3. Nadzór nad środkami transportu artykułów spożywczych 
 4. Nadzór sanitarny nad zakładami żywienia zbiorowego 
 5. Nadzór nad realizacją zasad prawidłowego żywienia w zakładach żywienia zbiorowego, w których wyżywienie oparte jest o planowe racje żywieniowe. 
 6. Nadzór nad warunkami produkcji i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami. 
 7. Nadzór nad importowanymi środkami spożywczymi, używkami i substancjami dozwolonymi dodatkowymi.
 8. Pobór prób środków spożywczych, kosmetyków i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych.

  Czas udostępnienia:
  20.08.2012
  Czas wytworzenia:
  20.08.2012
  Osoba odpowiedzialna za treść:
  Marianna Rolczyk
  Osoba wprowadzająca dokument:
  Karol Kossut